Infekcijų plitimą ribojančio režimo skelbimo švietimo įstaigose tvarka

MAITINIMO ĮKAINIAI

Keičiasi vaikų maitinimo įkainiai ikimokyklinio bei priešmokyklinio ugdymo įstaigose.

Jie įsigalios nuo Rugsėjo 1-osios. Išsami informacija: bit.ly/maitinimo-ikainiai. 

                          

Lankstinukas ,,Sėkmingas darželinukas“. Parengė socialinė pedagogė Vaida Paurienė

parsisiųsti dokumentą

Veiksmo savaitė „Savaitė be patyčių“. Parengė psichologė Indrė Staniūnaitė

Lankstinukas

Šeimos pasiruošimas karinei krizei

parsisiųsti dokumentą

Kaip kalbėtis su vaikais apie karą Ukrainoje ?

 1. Kalbėtis apie vykstantį karinį konfliktą svarbu. Kitu atveju, vaikai ir paaugliai remsis bendraamžių ir socialinių tinklų informacija, kurios gali nesuprasti ar netinkamai interpretuoti. Jie gali likti vieni su savo nerimu, baimėmis, fantazijomis.
 2. Ribokite informacijos srautą. Pasistenkite, kad ypač mažesni vaikai nematytų tiesioginių transliacijų iš karo zonos ar žiaurių vaizdų. Tai juos gali stipriai išgąsdinti, kelti didelį nerimą dėl savo saugumo.
 3. Apgalvokite, kaip pateiksite informacijos. Remkitės tik patvirtintais faktais iš oficialių šaltinių. Sužinoję naujos informacijos, pirmiausia patys nurimkite, kad galėtumėte kalbėti ramiu balsu.
 4. Nedramatizuokite situacijos ir nekelkite panikos. Girdint vaikams nereikėtų aptarinėti, kokias pasekmes pasauliui turės Rusijos karinė agresija, kaip gali keistis Lietuvos situacija ir mūsų kasdienis gyvenimas.
 5. Patikinkite, kad Lietuvoje karas nevyksta. Vis priminkite vaikams ir paaugliams, kad suaugusieji (JAV ir Europos sąjungos šalių vadovai, kariai, policijos pareigūnai, medikai) daro viską, kad mes būtumėme saugūs.
 6. Neapkraukite vaikų dideliu kiekiu informacijos arba visai ja nesidalinkite. Kalbant su mažesniais vaikais, nereikėtų vardinti įvairių smulkmenų. Pasitikslinkite, kaip jie supranta, tai kas vyksta. Jeigu matote, kad vaikas nieko nežino ir visai tuo nesidomi, nepasakokite jam apie karą. Paauglių paklauskite, ką jie jau žino apie situaciją Ukrainoje, aptarkite ir patikslinkite jų turimas žinias bei šaltinius.
 7. Kiek įmanoma aiškiau, atsakykite į klausimus. Darželinukai ir pradinukai gali daug kartų klausti tų pačių dalykų. Kantriai, kuo tiksliau, jiems suprantamai ir visada atsakykite. Į klausimą, kodėl vyksta karas, gali atsakyti: „Smurtas nėra geras būdas išspręsti konfliktą, svarbu ieškoti susitarimo, tačiau ne visuomet pavyksta ir žmonės padaro klaidingus sprendimus. Kartais net neįmanoma suprasti, kodėl jie taip pasielgia“.
 8. Paskatinkite vaikus įvardinti, kaip jaučiasi. Paklauskite, kas gąsdina, neramina vaiką. Patikinkite, kad normalu jausti nerimą, baimę, pyktį. Pasikalbėkite apie tai, kas jums padeda nusiraminti: kvėpavimas, pasivaikščiojimas, pokalbis su artimuoju ar pan.
 9. Išlaikykite įprastą dienotvarkę ir rutiną. Kuo daugiau aiškių, kontroliuojamų dalykų vyksta kasdieniame gyvenime, tuo vaikai ir paaugliai jaučiasi saugesni.
 10. Aptarkite šeimos vertybes ir kaip galėtumėte padėti Ukrainos žmonėms. Tai gali būti finansinė parama ar aukojami daiktai. Mažesni vaikai savo palaikymą gali išreikši piešiniuose. Kai žino, kad gali padėti, vaikai ir paaugliai jaučiasi saugesni.
 11. Pasitarkite su psichologu „Tėvų linijoje (8 800 900 12). Paramos vaikams centro psichologai telefonu nemokamai patars, kaip pasikalbėti su vaiku apie karą, kaip tinkamai reaguoti į jo pasikeitusį elgesį, kaip patiems tėvams suvaldyti savo nerimą. Dėl emocinės paramos ar psichologo konsultacijų skambinkite numeriu 1809. Daugiau apie pagalbos galimybes sužinokite www.pagalbasau.lt/gaukpagalba

Parengė lopšelio-darželio ,,Dvarelis“ psichologė Indrė Staniūnaitė pagal: Paramos vaikams centro rekomendacijas

 

 

KAUNO PEDAGOGONĖ PSICHOLOGINĖ TARNYBA KVIEČIA TĖVELIUS JUNGTIS Į ,,TĖVŲ GRUPĘ“        kvietimas

                                                                                                                                                 KVIETIMAS TĖVELIAMS

Baneris viešinimui Nr

Kviečiame Kauno miesto savivaldybės tėvelius dalyvauti programoje „Neįtikėtini metai“ (The Incredible Years®)! Programa yra skirta tėvams/įtėviams/globėjams, auginantiems 3–6 metų amžiaus vaikus. Programa įgyvendinama daugiau nei 20 pasaulio šalių, moksliniais tyrimais įrodytas ilgalaikis jos efektyvumas. Programa padeda tėvams:

 • išmokti pažinti savo ir vaiko jausmus,
 • geriau suprasti vaiko elgesį ir elgesio sunkumų priežastis,
 • įsigilinti ir taikyti veiksmingus vaiko netinkamo elgesio valdymo būdus,
 • išmokti efektyviai nustatyti ribas, taisykles ir sėkmingai naudoti paskatinimų sistemą,
 • išmokti, kaip ugdyti vaiko savireguliacijos įgūdžius ir kaip padėti vaikui kurti pozityvius santykius su kitais,
 • tobulinant tėvystės įgūdžius, labiau pasitikėti savimi,
 • stiprinti ryšį su vaiku, mėgautis kartu praleistu laiku,
 • suteikti pagalbą savo vaikui ir padėti jam jaustis geriau.

Savivaldybėje planuojamos nuotolinės ir kontaktinės grupės.

Daugiau apie Programą galima paskaityti čia:

https://neitiketini-metai.lt/tevams-apie-programa/

Registruotis į tėvų grupes galima čia:

https://neitiketini-metai.lt/savivaldybes-dalyvaujancios-projekte/kauno-savivaldybes-grupe/indre-steponaviciute-kupcinske-ir-giedre-macaitiene/

Tėvų grupių vadovių kontaktai:

Kontaktiniai* tėvų grupių susitikimai

Indrė Steponavičiūtė-Kupčinskė (tel. 8 699 09560) ir Giedrė Macaitienė (tel. 8 681 38598)

 

unnamed (1)

………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….
Psichologė pataria
Tėvams, kaip kalbėti su vaikais

 

 

Prašome atkreipti dėmesį į tai, kad tęsiantis ekstremaliajai situacijai, tėveliai, kurių vaikai liks namuose, atleidžiami nuo mokesčių už darželį. 

 

VAIKO ADAPTACIJA DARŽELYJE. KĄ PRIVALU ŽINOTI TĖVAMS

http://www.svietimonaujienos.lt/vaiko-adaptacija-darzelyje-ka-privalu-zinoti-tevams/?fbclid=IwAR1rYzZe9iccGF0LPahK5rHDNIB1qCOKGC9Yr7B4EoP1pFVS09AkAH1qk1s

BŪSIMŲ PRIEŠMOKYKLINUKŲ TĖVELIŲ DĖMESIUI 

Norime atkreipti Jūsų dėmesį, kad vyriausybė patvirtino naują tvarką ir nuo 2020 rugsėjo 1 dienos vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kompensuos mokestį už pietus, tai reiškia – kad jums nereikės mokėti už vaiko pietus darželyje (mokėsite tik už pusryčius ir vakarienę). Ši nuolaida taikoma visiems priešmokyklinukams, nepriklausomai nuo šeimos pajamų dydžio.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bec228b0928211e9ae2e9d61b1f977b3/MfzmiVIWFz

• Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. A-1891 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“.https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3befba03e8411ea829bc2bea81c1194/xuuFgzdyOL

TĖVELIŲ DĖMESIUI

Nuo 2020-08-17 galioja Operacijų vadovo sprendimas: Nr. V- 1840 DĖL IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ORGANIZAVIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ PAKEITIMO (V-1840)

Nuo birželio 17 d. Lietuvoje įsigaliojo ekstremali situacija – https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9e348ed0abe011eab9d9cd0c85e0b745

Pažymėtina, kad LR civilinės saugos įstatymas numato:

 1. Ekstremalioji situacija– dėl ekstremaliojo įvykio susidariusi padėtis, kuri gali sukelti staigų didelį pavojų gyventojų gyvybei ar sveikatai, turtui, aplinkai arba gyventojų žūtį, sužalojimą ar padaryti kitą žalą.

Kadangi Mokestis už darželį skaičiuojamas pagal tvarką https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/99d5ab10efef11e99681cd81dcdca52c/asr, kurioje nurodyti atvejai, kai Vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, tėvai (įtėviai, globėjai) atlyginimo, nurodyto 4 punkte, 5.1 ir 5.2 papunkčiuose, nemoka, informuojame jus, kad nuo 2020-06-17 vadovaujamės šia galiojančia tvarka, vaikų lankomumą žymime įprastai (taip, kaip iki karantino).

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TĖVELIŲ DĖMESIUI,

Atsižvelgiant į pasikeitusį Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarkos aprašą, Kauno miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje yra teikiama vienkartinė pašalpa asmenims atlyginimui už jų vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ugdymo programas Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose, išlaikymą (atlyginimui už ugdymo sąlygų tenkinimą) apmokėti, kai vienas iš vaiko tėvų yra išvykęs į užsienį.

parsisiųsti Word dokumentą

Nuo 2020 m. sausio 1 d. įsigalioja nauja Centralizuoto vaikų priėmimo tvarka, Atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir  išlaikymą dydžio nustatymo ir mokėjimo tvarka ir Mėnesinio mokesčio už ikimokyklinio  amžiaus vaikų ugdymą nevalstybinėse švietimo įstaigose tvarka.

CENTRALIZUOTO VAIKŲ PRIĖMIMO Į KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ BIUDŽETINIŲ ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠAS

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

MĖNESINIO MOKESČIO UŽ IKIMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ UGDYMĄ KAUNO MIESTO NEVALSTYBINĖSE ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, VYKDANČIOSE IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, KOMPENSAVIMO TVARKOS APRAŠAS                                                            

Susisiekiti su mumis

Turite klausimų? Parašykite mums žinute.

Sending

©2023 Vaikų darželis „DVARELIS“ - Sprendimas: www.e-project.lt

Log in with your credentials

Forgot your details?