UGDYMAS

Lopšelyje-darželyje ,,Dvarelis“ ugdymo metodika ir turinys derinami su vaiko raida: grupės komplektuojamos ir ugdomosios veiklos parenkamos pagal vaikų amžiaus ypatumus. Lopšelyje-darželyje veikia 8 grupės: 4 – ankstyvojo amžiaus vaikų (1,5-2,5 metai), 3 – ikimokyklinio amžiaus vaikų (3-5 metai) ir 1– priešmokyklinio (5-7 metai) ugdymo grupė (mišri). Grupių darbo laikas yra 10,5 val. ir 12 valandų trukmės.

UGDYMO PROGRAMOS

•    Įstaigos parengta ir įgyvendinama lopšelio-darželio ,,Dvarelis“ ikimokyklinio ugdymo programa. Programos tikslas – atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, taip pat ir etninės, socialinius, pažintinius poreikius. Ikimokyklinio ugdymo programos pagrindas – vaiko idėjų, jo gebėjimų ir saviraiškos palaikymas, sudarant sąlygas natūraliai suvokti visuomenės dorovines orientacijas bei išmokti vertinti aplinką, gamtą, žmones.

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO ,,DVARELIS“ IKIMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMA parsisiųsti pdf formatu

Įgyvendinama „Priešmokyklinio ugdymo bendroji programa“. Programos tikslas – atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymo poreikius, vadovaujantis humanistinėmis, demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti palankias asmenybės raidos ir ugdymo sąlygas, padėti pasirengti sėkmingai pradėti mokytis mokykloje.

PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO BENDROJI PROGRAMA parsisiųsti dokumentą

TARPTAUTINĖ PROGRAMA ,,ZIPIO DRAUGAI“ parsisiųsti dokumentą

Susisiekiti su mumis

Turite klausimų? Parašykite mums žinute.

Sending

©2023 Vaikų darželis „DVARELIS“ - Sprendimas: www.e-project.lt

Log in with your credentials

Forgot your details?