„Kauno miesto savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir turizmo plėtros reikalų valdybos švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjo 2019 m. birželio 18 d. įsakymu Nr.35-150 ,,Dėl vietų skaičiaus Kauno miesto savivaldybės biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2019-2020 mokslo metais“,   lopšelio-darželio ,,Dvarelis“ ikimokyklinėse ir priešmokyklinėse grupėse 2019-2020 mokslo metais n u s t a t y t a s vietų skaičius –150 vietų. 

Centralizuotas vaikų priėmimas į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes vykdomas vadovaujantis Kauno miesto tarybos 2015 m. gruodžio 8 d. sprendimu Nr. T-682 „Dėl Kauno miesto savivaldybės tarybos 2008 m. birželio 27 d. sprendimo Nr. T-331 „Dėl centralizuoto vaikų priėmimo į Kauno miesto savivaldybės įsteigtų biudžetinių švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos“ aprašu bei jo pakeitimais.

Vaiku-priemimo-aprasas-2015

2018-12-18 sprendimas Nr.T-656

                     Dėmesio

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas 2019 m. spalio 15 d. T-456 ir Centralizuoto vaikų priėmimo tvarkos aprašas

Prašymus galima pateikti jums patogiausiu būdu:

 •  Elektroniniu būdu, tiesiog prisijungus adresu http://ep.kaunas.lt/index.php/4/?evID=20&env= per elektroninius valdžios vartus ir ten pateikiant reikalingus duomenis.
 • Atvykus į įstaigą adresu J.Kumpio g.1/Amerikos Lietuvių g. 9, Kaune.

Priėmimo prašymo forma

Daugiau reikiamos informacijos galite rasti internetinėse svetainėse:

Aktuali informacija dėl prašymo panaikinimo

 Atsisakymas lankyti įstaigą, patvirtinamas tik raštišku tėvų prašymu, nurodant vaiko vardą, pavardę, asmens kodą ar gimimo datą, atsisakymo priežastį, pvz.: gyvenamosios vietos keitimas, išvykimas į užsienį, lankymas kitos ikimokyklinės įstaigos ir kt..

Atsisakyti galima dviem būdais:

 1. Negaištant Jums brangaus laiko, tiesiog rašydami elektroniniu paštu vd.dvarelis@gmail.com nurodant aukščiau pateiktus duomenis.
 2. Parašyti raštišką atsisakymą galite ir atvykę į įstaigą.

Atsisakymo prašymo forma

PRIIMANT VAIKĄ Į DARŽELĮ:  

 1. Tėvai informuojami sekančiai:

 • elektroniniu paštu, jei jį yra pateikę;
 • telefonu.
 • kreipiantis į kitas įstaigas, kur vaikas yra patenkintas, čia tuo atveju, jei yra nesusisiekiama su tėvais pagal nurodytus kontaktus.

Jei ilgą laiką nepavyksta susisiekti su tėvais, tokiu atveju jų vaikai iš laukiančiųjų sąrašų braukiami. Tad pasikeitus kontaktiniams duomenims, nepamirškite informuoti įstaigos administracijos!

2. Patenkinus tėvų prašymus, reikalinga:

 • Būtinai, kad vaikas būtų deklaruotas Kauno mieste.
 • Patikslinkite savo kontaktinius duomenis, ar jie nėra pasikeitę, ir ar jie gerai įvesti.
 • Sveikatos pažymą, kad vaikas gali lankyti darželį.
 • Atvykti pasirašyti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo sutartis susitartu laiku.

Nebereikia tėvams (globėjams) teikti pažymų apie deklaruotą gyvenamąją vietą ar pažymų, kad šeima yra socialiai remtina, nes visa reikalinga informacija randama savivaldybės duomenų bazėje.

Vaikų atvedimo į darželį ir išleidimo iš jo tvarkos aprašas

parsisiųsti MS Word dokumentą

3. Sužinojus, jog nepatenkate, turite teisę:

 • apsispręsti ar toliau lauksite savo eilės mūsų įstaigoje;
 • kreiptis į kitą įstaigą, kuri turi laisvų vietų, pasirinkimas galimas tik dviejų įstaigų;
 • laikinai lankyti kitur ir toliau laukti eilės pas mus;
 • Naujiena nuo 2015-07-01, kurią rasite čia., straipsnis čia. Kompensacijas galite gauti tik tuo atveju, jei vaikas nepatenka į Jūsų užregistruotų valstybinių darželių priimamų vaikų sąrašus. Tai įrodančius dokumentus (pažymas), galite išsiimti tik Švietimo skyriuje. Rekomenduojama nepiknaudžiauti šia galimybe. Jei sulaukiate mūsų skambučio dėl priėmimo, siūlome pradėti lankyti darželį, o ne kasmet nukėlinėti lankymo datą. Pasiliekame teisę šalinti iš laukiančiųjų sąrašų ir suteikti galimybę suinteresuotiems lankyti darželį.

4. Jeigu sužinote, jog patenkate į darželį, bet nesate tikri ar Jūs lankysite, turite informuoti įstaigą apie Jūsų apsisprendimą lankyti/nelankyti per 5 darbo dienas nuo gauto pranešimo.

 Darželį lankantiems vaikams 

 • Į darželį atvykti tik su galiojančia sveikatos pažyma, kitu atveju, neturime teisės Jūsų priimti į grupę.
 • Nepamiršti iš anksto informuoti grupių auklėtojas ar įstaigos administraciją apie neatvykimą į darželį (liga, atostogos ir pan.) iki kiekvienos darbo dienos 9.30 val.

ATLYGINIMO UŽ VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, IŠLAIKYMĄ DYDŽIO NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

sprendimas

 Aprašas

Susisiekiti su mumis

Turite klausimų? Parašykite mums žinute.

Sending

©2023 Vaikų darželis „DVARELIS“ - Sprendimas: www.e-project.lt

Log in with your credentials

Forgot your details?