Įstaiga dalyvauja „Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje“.

Programai sukurtas internetinis puslapis https://www.pienasvaisiai.lt/naujienos/auk-sveikas-vaike1/48 , kuriame galima rasti naudingos informacijos, metodinės medžiagos pedagogams dirbantiems su ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikais ir pradinukais. Taip pat tėvams.

Keičiasi maitinimo organizavimo tvarkos aprašas ugdymo ir vaikų socialinės globos įstaigose

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. lapkričio 11 d. įsakymo Nr. V-964 „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinėse globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas. Tvarkos aprašas nustato vaikų maitinimo, vykdomo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose, šeimynose ir vaikų socialinės globos įstaigose, reikalavimus.

Plačiau AKTUALI_-MAITINIMO_-APRASO_-REDAKCIJA

Plačiau Peržiūrėti dokumentą

Maitinimo paslaugos vyksta vadovaujantis Kauno miesto tarybos 2020 liepos 21 d. sprendimu Nr. T-327 „DĖL MAITINIMO PASLAUGŲ TEIKIMO KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ĮSTEIGTŲ ŠVIETIMO UGDYMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINĖSE IR PRIEŠMOKYKLINĖSE GRUPĖSE“parsisiųsti dokumentą

Lopšelyje-darželyje ,,Dvarelis“ vaikai maitinami 3  kartus.  Atsižvelgiant į grupių dienos ritmą, pusryčių, pietų ir vakarienės laikas skiriasi:

        Grupė Pusryčiai Pietūs Vakarienė
,,Žvirbliukai“     8.30   12.00   15.30
,,Nykštukai“     8.35   12.05   15.35
,,Kiškučiai“     8.40   12.10   15.40
,,Meškučiai“    8.45   12.15   15.45
,,Žiogeliai“    8.50   12.20   15.50
,,Voveriukai“    8.55   12.25   15.55
,,Smalsučiai“    8.30   12.00   15.30
,,Žiniukai“    8.35   12.05   15.35

Nuo 2020 rugsėjo 1 dienos vaikams, ugdomiems pagal priešmokyklinio ugdymo programą, kompensuojamas mokestis už pietus. Ši nuolaida taikoma visiems priešmokyklinukams, nepriklausomai nuo šeimos pajamų dydžio.

Kauno miesto savivaldybės tarybos 2019-06-18 sprendimas Nr. T-289 „Socialinės paramos mokiniams skyrimo ir teikimo tvarkos aprašas“; https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/bec228b0928211e9ae2e9d61b1f977b3/MfzmiVIWFz

• Kauno miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2020-06-17 įsakymas Nr. A-1891 „Dėl nemokamam maitinimui skirtiems produktams įsigyti mokyklose ir priešmokyklinio ugdymo įstaigose skiriamų lėšų dydžio nustatymo“.https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c3befba03e8411ea829bc2bea81c1194/xuuFgzdyOL

MOKESTĮ UŽ VAIKO IŠLAIKYMĄ IKIMOKYKLINĖJE ĮSTAIGOJE PRAŠOME SUMOKĖTI IKI EINAMO MĖNESIO 25 D.

 

Susisiekiti su mumis

Turite klausimų? Parašykite mums žinute.

Sending

©2023 Vaikų darželis „DVARELIS“ - Sprendimas: www.e-project.lt

Log in with your credentials

Forgot your details?