Vizija

Tapti saugiu, aukštos kultūros, atviru naujovėms Kauno lopšeliu-darželiu, teikiančiu kokybišką ugdymą šiuolaikinius reikalavimus atitinkančioje modernioje aplinkoje, kurioje kūrybingų bei profesionalių pedagogų ir tėvų glaudaus bendradarbiavimo dėka, ugdomas sveikas, orus, kuriantis, pilietiškas žmogus.

Misija

Teikti 1,5-6 metų amžiaus vaikams kokybiškas ir kvalifikuotas ikimokyklinio ir priešmokyklinio visapusiško ugdymo(si) paslaugas (lietuvių kalba), sukuriant kiekvienam vaikui atitinkančią jo amžių, interesus, gebėjimus ir poreikius į ugdymosi aplinką, kuri padėtų ugdyti(s) kasdieniniam gyvenimui bei sėkmingam ugdymui(si) mokykloje būtinų kompetencijų. Suburti įstaigos bendruomenę, užtikrinant švietimo prioritetų įgyvendinimą.

Tikslas

Atsižvelgiant į pažangiausias mokslo ir visuomenės raidos tendencijas, kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius, kultūros, etninius, socialinius, pažintinius poreikius.

 

Uždaviniai:

  • Padėti ikimokyklinio amžiaus vaikui įgyti ugdymui(si) mokykloje reikalingų kompetencijų.
  • Saugoti ir stiprinti vaiko fizinę ir psichinę sveikatą, tenkinti aktyvumo, judėjimo poreikius, sudaryti sąlygas vaikų specialiųjų ugdymo(si) poreikių tenkinimui.
  • Ugdyti pagarbą ir pakantumą žmogui, neatsižvelgiant į jo lytį, amžių, rasę, religines pažiūras ir įsitikinimus, neįgalumą.
  • Pozityviai vertinti kiekvieną vaiką, tenkinant vaikų saviraiškos, bendravimo, saviugdos, pažinimo, kūrybos poreikius.
  • Stiprinti šeimos, darželio sąveiką, kurti pozityvius vaiko – šeimos – pedagogo santykius, grindžiamus partneryste, bendravimu ir bendradarbiavimu, vienas kito gerbimu.
  • Padėti vaikams išsaugoti ir gilinti ryšį su gimtuoju kraštu, atskleidžiant jo grožį, puoselėjant tautinės kultūros tradicijas, papročius, sudarant sąlygas ugdyti tautinės savimonės pradmenis.

Susisiekiti su mumis

Turite klausimų? Parašykite mums žinute.

Sending

©2023 Vaikų darželis „DVARELIS“ - Sprendimas: www.e-project.lt

Log in with your credentials

Forgot your details?